Visi zina, ka Rīga celta purvainā apvidū, pateicoties kam Rīgas nomales ir pilnas ar upītēm un grāvjiem, kas ļāva nodrošināt Rīgas ūdensapgādi. Pilsētas urbanizācijas laikos, un pateicoties modernās kanalizācijas attīstībai, daudzas no tām tika nosusinātas un aizbērtas. Citas tika pārveidotas par pazemes ūdenslīnijām apvienojot tās ar gruntsūdeņu un lietus ūdens novades sistēmām.Tad kur gan palikušās…